โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปี2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปี2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |   ข่าววันที่: 2020-04-20 |  อ่าน: 415 ครั้ง
 

วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ นักวิชาการประมงชำนาญการพร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานการผลิตอาหารขั้นปลอดภัย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (Food safety) รายใหม่ จำนวน ๖ ราย ในเขตพื้นที่ หมู่ ๒ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ และจัดเก็บตัวอย่างในการตรวจติดตามและวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร และร้านค้าจำหน่าย จำนวน ๕ ราย ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.วังชิ้น จ.เลย รวมทั้งเข้าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จำนวน ๒ ราย ในเขตพื้นที่ ม.๖ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,901)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,160) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (827) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (761) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (753) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (735) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (707) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170