ตรวจติดตามและให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ตรวจติดตามและให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |   ข่าววันที่: 2020-01-22 |  อ่าน: 446 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นายอนุวัติ  อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นายสิทธิวัฒน์  รันศรี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจติดตามและให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในจังหวัดแพร่ และให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ อาหารเสริมและสารผสมล่วงหน้า (Premix) ในสถานประกอบการณ์จำหน่ายอาหารสัตว์ของจังหวัดแพร่เพื่อส่งกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,921)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,178) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (975) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (835) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (770) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (759) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (744) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (720) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (714) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170