โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๓๕๖๓  นายอนุวัติ  อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นางจริยา สาหร่าย นักวิชาการประมง พร้อมด้วยคณะ  เข้าตรวจติดตามและประเมินผลพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ในการต่ออายุใบรับรองฟาร์ม ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (food safety ) ในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอสอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูแล้ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  228   ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) หลังปล่อยสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โคร...  223  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว...  208  วิเคราะห์คุณภาพน้ำ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง   191  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  156  ภาระกิจขนย้ายปลาบึก(ฉุกเฉิน)   153  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (กุ้งก้ามแดง)ปี2565   144  ตรวจรับรอง ต่ออายุ และตรวจติดตาม ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอ...  140  วันฉัตรมงคล ประจำปี2565   138  กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ