กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดแพร่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดแพร่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-10  |   ข่าววันที่: 2018-09-07 |  อ่าน: 212 ครั้ง
 

๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดแพร่ เช่น กีฬาพื้นบ้าน ฟุตซอล ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆในจังหวัดแพร่ และแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,901)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,160) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (827) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (761) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (753) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (735) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (707) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170