ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี๒๕๖๑

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี๒๕๖๑ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-06-13  |   ข่าววันที่: 2018-06-12 |  อ่าน: 249 ครั้ง
 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ และสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ เข้าตรวจเยี่ยม"โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง อ.สอง จ.แพร่ พร้อมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ๓๐,๐๐๐ ตัว และกบนา ๒,๐๐๐ตัว ในแหล่งน้ำของโครงการ ตลอดจนตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี๒๕๖๑ และตรวจเยี่ยมในพื้นที่หน่วยงานของกรมประมง จังหวัดแพร่ ของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๑๖ นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,901)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,161) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (827) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (761) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (753) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (735) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (708) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170