ปลาสวยงามที่มีการตัดแต่งพันธุรรม GMOs

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


ปลาสวยงามที่มีการตัดแต่งพันธุรรม GMOs ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและการจำหน่ายปลาสวยงามที่มีการตัดแต่งพันธุรรม GMOs ในตลาดปลาสวยงาม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ จากนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย อีกทั้งผู้เพาะเลี้ยงจะมีความผิดทางกฎหมาย หากผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ขอความกรุณาส่งคืนกรมประมง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 054-506024

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราช...  740   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   331  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  315  ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาต...  156  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   122  สนับสนุนปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ำ   102  กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565   100  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปี2565   100  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (พื้นที่ คทช. จังหวัดแพร่) ในพื้นที...  99  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2565   92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ