กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสุจ?นีย์? พร?โ?สภิณ ผู้อำนวยการศูนย์?วิจัย?และ?พัฒนา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำ?จืด?แพร่? สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ และ?ข้าราชการ?ใน?สังกัด?ฯ ร่วม?กิจกรรม?เฉลิม?พระ?เกียรติ?สมเด็จ?พระนางเจ้า?สิริกิติ์? พระ?บรม?ราชินีนาถ? พระ?บรม?ราช?ชนนี?พัน?ปี?หลวง? เนื่อง?ใน?โอกาส?มหา?มงคล?เฉลิมพระชนมพรรษา? 90? พรรษา? 12? สิงหาคม? 2565? ร่วม?กิจกรรม?จิต?อาสา?พัฒนา? ณ? ลาน?วัฒนธรรม? องค์การบริหาร?ส่วน?จังหวัด?แพร่? อำเภอ?เมือง?แพร่? จังหวัด?แพร่? โดยมี?นาย?สมหวัง? พ่วง?บาง?โพ? ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?แพร่? เป็น?ประธาน?ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์  และนางสาวนิติยา พงษ์พานิช ? พร้อม?ปล่อย?พันธุ์ ?สัตว์น้ำ?ใน?กิจกรรม?จิต?อาสา?พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทำความสะอาดลำน้ำแม่แคม ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราช...  740   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   332  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  322  ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาต...  157  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   125  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   111  สนับสนุนปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ำ   104  กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565   101  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปี2565   101  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (พื้นที่ คทช. จังหวัดแพร่) ในพื้นที...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ