โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (กุ้งก้ามแดง)ปี2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (กุ้งก้ามแดง)ปี2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้ นางจริยา สาหร่าย นักวิชาการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ดำเนินการตรวจติดตาม และยกเลิกการขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมจัดระเบียบการทำการประมง กุ้งก้ามแดง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ภาระกิจขนย้ายปลาบึก(ฉุกเฉิน)   238   โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (กุ้งก้ามแดง)ปี2565   191  กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565   167  โครงการแปลงใหญ่ การจัดระดับแปลงใหญ่ ปี2565   150  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี2563...  147  การพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)ปี2565   133  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   127  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ...  105  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  96  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ