ภาระกิจขนย้ายปลาบึก(ฉุกเฉิน)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


ภาระกิจขนย้ายปลาบึก(ฉุกเฉิน) วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ลงพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยางหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และชุมชนในการปฏิบัติภาระกิจขนย้ายปลาบึก สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน

ปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2565 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้ นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ นำโดย นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ ดำเนินการขนย้ายปลาบึกขนาด 200 กิโลกรัม จำนวน 5 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่ยางหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปยังอ่างเก็บน้ำแม่หยวกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เนื่องจากประตูระบายน้ำชำรุด ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องขนย้ายสัตว์น้ำบางชนิดที่มีคุณค่าต่อแหล่งน้ำและชุมชน อาทิเช่น ปลาบึกซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3208653906070980&set=pcb.3208667149402989

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ภาระกิจขนย้ายปลาบึก(ฉุกเฉิน)   238   โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (กุ้งก้ามแดง)ปี2565   190  กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565   165  โครงการแปลงใหญ่ การจัดระดับแปลงใหญ่ ปี2565   150  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี2563...  147  การพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)ปี2565   133  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   125  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ...  105  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  96  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ