งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

งานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-10  |   ข่าววันที่: 2018-01-10 |  อ่าน: 432 ครั้ง
 

ในวันที่ 7-15 มกราคม 2561 ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ "กรมประมง พร้อมใจภักดิ์ รักในหลวง" ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ และนักท่องเที่ยวทั่วไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,901)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,160) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (827) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (761) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (753) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (735) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (707) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170