โครงการฝึกอบรม"การพัฒนาเกษตรกรสู่(Smart Farmer)ประจำปีงบประมาณ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการฝึกอบรม"การพัฒนาเกษตรกรสู่(Smart Farmer)ประจำปีงบประมาณ 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-19  |   ข่าววันที่: 2017-12-19 |  อ่าน: 438 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาเกษตรกรสู่(Smart Farmer)ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รุ่น13ธันวาคม2560 รุ่นที่1 จำนวน 60 ราย 14ธันวาคม2560 รุ่นที่2 จำนวน 70 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ และ 15ธันวาคม2560 รุ่นที่3 จำนวน 60 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ร่วมให้ความรู้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,905)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,168) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (966) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (828) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (767) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (756) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (739) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (709) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170