กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-21  |   ข่าววันที่: 2021-10-21 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2564” ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อ เป็นการสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีกิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้  พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว .. (263)   ประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564.. (180)  ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ .. (170)  ร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95.. (162)  ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) แปลงปลากดหลวง แปลงที่ ๔/๖๓ .. (147)  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน่วยงาน.. (141)  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.. (124)  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในจังหวัดแพร่.. (108)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564.. (107)  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2564.. (105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170