เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านหัวคุ้ง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด และบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ทำการประมงเคยบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าบ้าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านหัวคุ้ง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด และบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ทำการประมงเคยบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าบ้าน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-01 |  อ่าน: 121 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านหัวคุ้ง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด และบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ทำการประมงเคยบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าบ้านในเวลากลางวัน ช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยง ด้วยเครื่องมือ      ถุงลากเคย ชิงลากเคย และระวะรุนเคย 
ปริมาณเคยที่สามารถรวบรวมได้ต่อรายประมาณ 5-50 กิโลกรัม/วัน และนำไปทำกะปิได้ประมาณ 2-10 กิโลกรัม/ราย ซึ่งนำไปบริโภคภายในครัวเรือนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,132)  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (4,034) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (2,517) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,207) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (1,809) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,772) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,751) เอกสารเผยแพร่.. (1,728) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,713) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,438) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,436) การบริการ.. (1,333) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,316) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,219) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,172) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,059) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (915) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (850) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (816) โครงสร้างบุคลากร.. (806)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)