เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านหัวคุ้ง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด และบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ทำการประมงเคยบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าบ้าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านหัวคุ้ง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด และบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ทำการประมงเคยบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าบ้าน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-01 |  อ่าน: 70 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านหัวคุ้ง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด และบ้านม่วงพุ่ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ทำการประมงเคยบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าบ้านในเวลากลางวัน ช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยง ด้วยเครื่องมือ      ถุงลากเคย ชิงลากเคย และระวะรุนเคย 
ปริมาณเคยที่สามารถรวบรวมได้ต่อรายประมาณ 5-50 กิโลกรัม/วัน และนำไปทำกะปิได้ประมาณ 2-10 กิโลกรัม/ราย ซึ่งนำไปบริโภคภายในครัวเรือนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (3,256)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (2,119) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,091) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,830) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,661) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,399) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,177) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (1,155) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,128) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,108) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,101) เอกสารเผยแพร่.. (1,069) กิจกรรมต่าง ๆ.. (988) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (857) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (794) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (793) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (765) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (749) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (678) การบริการ.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)