เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 ราย โดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นปลาจำนวน 6 ตัว จากแหล่งประมงจังหวัดสตูล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 ราย โดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นปลาจำนวน 6 ตัว จากแหล่งประมงจังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-23  |   ข่าววันที่: 2020-03-23 |  อ่าน: 101 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 ราย โดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นปลาจำนวน 6 ตัว
จากแหล่งประมงจังหวัดสตูล ผลการจำแนกชนิดพบว่าเป็น ปลาหลังเขียว หรือ ปลาแชลั้ง 
ชื่อสามัญ : Bluestripe herring  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Herklotsichthys quadrimaculatus
มีขนาดความยาวตลอดตัวระหว่าง 12.50-15.00 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวระหว่าง 25-35 กรัม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (3,256)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (2,119) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,091) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,830) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,661) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,399) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,177) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (1,155) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,128) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,108) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,101) เอกสารเผยแพร่.. (1,069) กิจกรรมต่าง ๆ.. (988) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (857) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (794) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (793) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (765) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (749) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (678) การบริการ.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)