เมื่อวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการมอบหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ฉบับ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

เมื่อวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการมอบหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ฉบับ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้รายงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |   ข่าววันที่: 2019-08-09 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการมอบหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ฉบับ ให้กับเจ้าของเรือที่ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในเรือประมง (สร.3) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือรับรองฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,644)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,785) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,763) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,481) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,440) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,231) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (985) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (912) ทำเนียบผู้บริหาร.. (895) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (861) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (850) เอกสารเผยแพร่.. (837) กิจกรรมต่าง ๆ.. (797) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (729) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (690) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (674) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (596) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (593) ประกาศ.. (524) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (520)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)