รองอธิบดีกรมประมง เยี่ยมกลุ่มชาวเรือท่องเที่ยวตกปลา จังหวัดสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


รองอธิบดีกรมประมง เยี่ยมกลุ่มชาวเรือท่องเที่ยวตกปลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายธเนศ ศรีถกล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และ นายเจือ ราชสีห์ #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมกลุ่มชาวเรือท่องเที่ยวตกปลาจังหวัดสงขลา ณ จุดจอดเรือสปีดโบ๊ท (ใกล้คลังน้ำมัน ปตท. สงขลา) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายชาญชูชัย เปียทนงค์ ที่ปรึกษา ชมรมตกปลาหัวเขื่อนสงขลา พร้อมด้วยชาวเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการมาเยี่ยมและพูดคุยถึงความก้าวหน้าการออกประกาศเพื่อออกใบอนุญาตเรือตกปลาประเภทท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ เพื่อให้เรือเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากมีประกาศออกมาจะให้ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 6 เดือน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •     เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรปร...  173   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติก...  158  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติ...  143  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติ...  138  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  98  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  91  รองอธิบดีกรมประมง เยี่ยมกลุ่มชาวเรือท่องเที่ยวตกปลา จังหวัดสงขลา   90  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  88  เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒน...  85  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ