เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรืออวนครอบที่ขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนครอบปลากะตัก จำนวน 6 ตัวอย่าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรืออวนครอบที่ขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนครอบปลากะตัก จำนวน 6 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรืออวนครอบที่ขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนครอบปลากะตัก จำนวน 6 ตัวอย่าง และเรืออวนครอบหมึก จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่า เรืออวนครอบปลากะตัก มีปริมาณการจับสัตว์น้ำ 9,800.00-25,364.80 กก./ลำ อัตราการจับสัตว์น้ำ เท่ากับ 2,072.60 กก./วัน (ปลากะตัก 62.00% ปลาลัง 3.64% ปลาแข้งไก่ 2.93% ปลาอกแร 2.88% ปลาทู-ลัง 1.21% และสัตว์น้ำอื่น ๆ 27.34%) ส่วนเรืออวนครอบหมึก มีปริมาณการจับสัตว์น้ำ 336.00-3,613.00 กก./ลำ อัตราการจับสัตว์น้ำ เท่ากับ 85.55 กก./วัน (ปลาผิวน้ำ 42.34% หมึกกล้วย 30.87% ปลาหน้าดิน 22.40% ปลาเป็ด 3.00% หมึกกระดอง 1.00% และหมึกหอม 0.39%)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  179   อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   171  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  161  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  159  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  157  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  156  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  155  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ