เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ออกปฏิบัติงานโครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน โดยประสานงานกับประมงอำเภอ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน และร่วมปลูกหญ้าทะเลบริเวณแหลมตาชีในพื้นที่อ่าวปัตตานีด้วย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ออกปฏิบัติงานโครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน โดยประสานงานกับประมงอำเภอ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน และร่วมปลูกหญ้าทะเลบริเวณแหลมตาชีในพื้นที่อ่าวปัตตานีด้วย            เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
ได้ออกปฏิบัติงานโครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน โดยประสานงานกับประมงอำเภอ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน และร่วมปลูกหญ้าทะเลบริเวณแหลมตาชีในพื้นที่อ่าวปัตตานีด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •     เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรปร...  173   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติก...  158  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติ...  143  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติ...  138  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  98  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  91  รองอธิบดีกรมประมง เยี่ยมกลุ่มชาวเรือท่องเที่ยวตกปลา จังหวัดสงขลา   89  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  88  เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒน...  85  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ