เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ออกปฏิบัติงานโครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน โดยประสานงานกับประมงอำเภอ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน และร่วมปลูกหญ้าทะเลบริเวณแหลมตาชีในพื้นที่อ่าวปัตตานีด้วย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ออกปฏิบัติงานโครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน โดยประสานงานกับประมงอำเภอ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน และร่วมปลูกหญ้าทะเลบริเวณแหลมตาชีในพื้นที่อ่าวปัตตานีด้วย            เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
ได้ออกปฏิบัติงานโครงการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน โดยประสานงานกับประมงอำเภอ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน และร่วมปลูกหญ้าทะเลบริเวณแหลมตาชีในพื้นที่อ่าวปัตตานีด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   170   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  161  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  155  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  146  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  143  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  142  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  141  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  141  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  126  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลาให้บริกา...  116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ