วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา  นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากรประมงในอ่าวไทยตอนล่าง รวมถึงงานความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 10 คน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา  นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากรประมงในอ่าวไทยตอนล่าง รวมถึงงานความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 10 คน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
 นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากรประมงในอ่าวไทยตอนล่าง รวมถึงงานความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 10 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ -?1 มีนาคม  2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ...  196   เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็...  172  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   143   เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร...  134   เมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาป...  126  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  126  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  123  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  113  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  110  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  103


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ