เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากที่ขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเก็บข้อมูลจากเรืออวนลาก 4 กลุ่ม ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 30 ตันกรอส ทำการประมงกลางวัน จำนวน 2 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 30 ตันกรอส ทำการประมงกลางวันและกลางคืน จำนวน 6 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส จำนวน 2 ลำ และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส จำนวน 1 ลำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากที่ขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเก็บข้อมูลจากเรืออวนลาก 4 กลุ่ม ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 30 ตันกรอส ทำการประมงกลางวัน จำนวน 2 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 30 ตันกรอส ทำการประมงกลางวันและกลางคืน จำนวน 6 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส จำนวน 2 ลำ และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส จำนวน 1 ลำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากที่ขึ้นท่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเก็บข้อมูลจากเรืออวนลาก 4 กลุ่ม ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 30 ตันกรอส ทำการประมงกลางวัน จำนวน 2 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดน้อยกว่า 30 ตันกรอส ทำการประมงกลางวันและกลางคืน จำนวน 6 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส จำนวน 2 ลำ และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส จำนวน 1 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   170   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  165  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  158  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  148  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  148  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  143  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  130  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ