เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดปัตตานี ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปาตา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 24 ลำ ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นจำนวน 15 ลำ 0.04 และทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปูจำนวน 9 ลำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดปัตตานี ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปาตา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 24 ลำ ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นจำนวน 15 ลำ 0.04 และทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปูจำนวน 9 ลำ เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวม
ข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดปัตตานี ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปาตา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 24 ลำ ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นจำนวน 15 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ย 23.56 (7.00-51.00) กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย กลุ่มกุ้ง ร้อยละ 9.16 (กุ้งแชบ๊วย ร้อยละ 8.50) กลุ่มปลา ร้อยละ 90.72 (ปลาโคก ร้อยละ 52.13
ปลาจวดเขี้ยวโง้ง ร้อยละ 5.20 ปลาแข้งไก่ ร้อยละ 4.91 และปลาลัง ร้อยละ 4.47) กั้งตั๊กแตน ร้อยละ 0.08 และปูดาว ร้อยละ 0.04 และทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปูจำนวน 9 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ย 35.55 (12.00-65.00) กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย กลุ่มปู ร้อยละ 98.19 (ปูม้า ร้อยละ 80.64
ปูอื่น ๆ 17.55) กั้งกระดาน ร้อยละ 0.96 หอยมุกจาน ร้อยละ 0.53 และกลุ่มปลา ร้อยละ 0.32

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  179   อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   171  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  161  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  159  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  157  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  156  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  155  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  145  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ