เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดสงขลา ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 7 ลำ และ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านวัดแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด และ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านวัดแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดสงขลา ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 7 ลำ และ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านวัดแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด และ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านวัดแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดสงขลา ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านตลิ่งชัน
หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 7 ลำ ประกอบด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 1 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ เท่ากับ 1.460 กิโลกรัม/ลำ
และเครื่องมืออวนจมปู จำนวน 6 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ย 31.794 (14.500-94.000) กิโลกรัม/ลำ โดยมีปูม้าเป็นองค์ประกอบเฉลี่ยร้อยละ 48.62 ต่อลำ และ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำ
บ้านวัดแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด ได้จำนวนเรือประมงตัวอย่างทั้งหมด 14 ลำ
ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปู ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เฉลี่ย 21.404 (6.700-46.200) กิโลกรัม/ลำ โดยมีปูม้าเป็นองค์ประกอบเฉลี่ยร้อยละ 45.15 ต่อลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   170   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  170  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  159  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  151  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  150  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  149  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  148  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  143  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  134  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ