เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้กับเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 12 ลำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้กับเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 12 ลำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-02  |   ข่าววันที่: 2021-06-30 |  อ่าน: 96 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้กับเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 12 ลำ ตามประกาศกรมประมง เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2563 ให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม และนำเรือประมงเข้ามารับการตรวจประเมินฯ ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)