วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายโดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นกุ้งจำนวน 10 ตัว ที่มาจากแหล่งประมงจังหวัดระนอง ผลการจำแนกชนิดพบว่าเป็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายโดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นกุ้งจำนวน 10 ตัว ที่มาจากแหล่งประมงจังหวัดระนอง ผลการจำแนกชนิดพบว่าเป็น 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-22  |   ข่าววันที่: 2021-05-20 |  อ่าน: 174 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายโดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นกุ้งจำนวน 10 ตัว ที่มาจากแหล่งประมงจังหวัดระนอง ผลการจำแนกชนิดพบว่าเป็น

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Fiddler shrimp
  ชื่อวิทยาศาสตร์: Metapenaeopsis stridulans (Alcock, 1905) จำนวน 2 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Southern velvet shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Metapenaeopsis palmensis (Haswell, 1879) จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Whiskered velvet shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Metapenaeopsis barbata (De Haan, 1844) จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Coarse shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Trachypenaeus granulosus (Haswell, 1879)  จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Longlegged rough shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Trachypenaeus longipes  (Paulson, 1875) จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งส้ม ชื่อสามัญ: Coastal mud shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Solenocera crassicornis (H. Milne Edwards, 1837)  จำนวน 2 ตัว

  ชื่อ : กุ้งปล้อง ชื่อสามัญ: Torpedo shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Parapenaeopsis maxillipedo Alcock, 1906  จำนวน 2 ตัว

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)