วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายโดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นกุ้งจำนวน 10 ตัว ที่มาจากแหล่งประมงจังหวัดระนอง ผลการจำแนกชนิดพบว่าเป็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายโดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นกุ้งจำนวน 10 ตัว ที่มาจากแหล่งประมงจังหวัดระนอง ผลการจำแนกชนิดพบว่าเป็น 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-22  |   ข่าววันที่: 2021-05-20 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให้บริการจำแนกชนิดสัตว์น้ำแก่บริษัทผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายโดยตัวอย่างสัตว์น้ำเป็นกุ้งจำนวน 10 ตัว ที่มาจากแหล่งประมงจังหวัดระนอง ผลการจำแนกชนิดพบว่าเป็น

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Fiddler shrimp
  ชื่อวิทยาศาสตร์: Metapenaeopsis stridulans (Alcock, 1905) จำนวน 2 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Southern velvet shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Metapenaeopsis palmensis (Haswell, 1879) จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Whiskered velvet shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Metapenaeopsis barbata (De Haan, 1844) จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Coarse shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Trachypenaeus granulosus (Haswell, 1879)  จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งทราย ชื่อสามัญ: Longlegged rough shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Trachypenaeus longipes  (Paulson, 1875) จำนวน 1 ตัว

  ชื่อ : กุ้งส้ม ชื่อสามัญ: Coastal mud shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Solenocera crassicornis (H. Milne Edwards, 1837)  จำนวน 2 ตัว

  ชื่อ : กุ้งปล้อง ชื่อสามัญ: Torpedo shrimp

  ชื่อวิทยาศาสตร์: Parapenaeopsis maxillipedo Alcock, 1906  จำนวน 2 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออ... (215)   วันที่ 13 - 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบั... (146)  เมื่อวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว... (141)  วันที่ 13 - 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบั... (132)   วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย... (126)  เมื่อวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ... (101)  วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา  ให้... (90)  เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บร... (79)  หนังสือชุด 95 ปี กรมประมง  (71)  วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา... (59)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)