ประชุมพิจารณาแนวเขตบึงบอระเพ็ด (ให้ หวง ห้าม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

ประชุมพิจารณาแนวเขตบึงบอระเพ็ด (ให้ หวง ห้าม) 

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-18 |  อ่าน: 391 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ถิรอัปสรกุล หัวหน้าหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามบึงบอระเพ็ด นายสมศักดิ์ ทองหุล นักวิชาการประมงชำนาญการ และนางสาวสุพัตรา คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประชุมพิจารณาแนวเขตบึงบอระเพ็ด (ให้ หวง ห้าม)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศปจ.นครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สกเทศ) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพ... (178)   ศปจ.นครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เ... (157)  โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบ... (153)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ วันประมงแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรั... (104)  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจ... (99)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้... (69)  กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจ... (17)  ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด  (17)  ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ด  (13)  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนัก... (11)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000