ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้ง ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่13) พ.ศ.2563

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้ง ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่13) พ.ศ.2563 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกฑ์ และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง

 เผยเเพร่: 2020-09-29  |   ข่าววันที่: 2020-09-29 |  อ่าน: 660 ครั้ง
 

1.ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่ สามสิบตันกรอส ขึ้นไปติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่

2.ผู้ที่ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ตามมาตรฐานเดิมก่อนหน้าที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ สามารถใช้ได้ต่อไปได้

3.ในกรณีอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมงที่ได้ติดตั้งไว้ ขัดข้อง หรือชำรุดจนต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณืระบุตำแหน่งเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาต สามารถเลือกใช้ระบบติดตามเรือ รุ่นที่1 หรือ รุ่นที่2 อย่างใดอย่างหนึ่ง

4.เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความ

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000