ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ให้การตอนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ให้การตอนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ ให้การตอนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัด ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ฯ และติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และท่านผู้ตรวจ ฯ ได้ชื่นชมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -