ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเที่ยบเรือ และจ้างเหมาบริการทำงานสื่อสาร และจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (ประจำเดือนพฤษภาคม ปี63)

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเที่ยบเรือ และจ้างเหมาบริการทำงานสื่อสาร และจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (ประจำเดือนพฤษภาคม ปี63) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเที่ยบเรือ และจ้างเหมาบริการทำงานสื่อสาร และจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (ประจำเดือนพฤษภาคม ปี63)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -