ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ ณ ท่าเทียบเรือ,ผู้ประกอบการแพปลาในพื้นที่รับผิดชอบ ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ ณ ท่าเทียบเรือ,ผู้ประกอบการแพปลาในพื้นที่รับผิดชอบ ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ ณ ท่าเทียบเรือ,ผู้ประกอบการแพปลาในพื้นที่รับผิดชอบ ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -