ขอความร่วมมือเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะกลับคืนฝั่งเพื่อทะเลไทยจะได้สะอาดและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ขอความร่วมมือเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะกลับคืนฝั่งเพื่อทะเลไทยจะได้สะอาดและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ช่วยกันรักษาความสะอาดในการเก็บ(ขยะ)กลับคืนฝั่งเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลไทย เพื่อที่จะทำให้ทะเลไทยสะอาดและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ มาตรการปิดพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก. ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ประ...  54   การดำเนินการตามมติ ครม. 5.ก.ค.65 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เ...  32  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   31  แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง)   29  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   22  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   21  ***ประกาศ*** จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เรื่องให้ระมัดระวังการ...  4  *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แรงงานต่างด...  3  ***ประกาศ*** กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุ    3  สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   2


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -