วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโสภณ พวงสมบัติหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์ ได้ให้การต้อนรับ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน และรับฟังปัญหา ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์


วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโสภณ พวงสมบัติหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์ ได้ให้การต้อนรับ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน และรับฟังปัญหา ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโสภณ พวงสมบัติหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์ ได้ให้การต้อนรับ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน และรับฟังปัญหา ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย (รายละเอียดตามภาพถ่าย)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ****ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา**** เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแ...  139   สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   121  ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง แยกรายจังหวัด 23 จังหวัด และพิกัดภู...  117  ประชาสัมพันธ์เครืองมือที่ให้ใช้ทำการประมงในพื้นที่ประกาศกำหนดเป็นฤดูสัตว์น้ำมีไข...  55  สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565    52  ประกาศ จากการกรมเจ้าท่า เรื่อง ห้ามเรือทำการประมงบริเวณ '' เรือหลวงสุโขทัย'' ประ...  46  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และว...  43  ***ประกาศ*** จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เรื่องให้ระมัดระวังการ...  39  **ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมเกล้า** ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโ...  39  ประชาสัมพันธ์จาก !!กรมเจ้าท่า!!   25


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -