วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโสภณ พวงสมบัติหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์ ได้ให้การต้อนรับ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน และรับฟังปัญหา ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโสภณ พวงสมบัติหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์ ได้ให้การต้อนรับ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน และรับฟังปัญหา ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโสภณ พวงสมบัติหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์ ได้ให้การต้อนรับ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน และรับฟังปัญหา ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย (รายละเอียดตามภาพถ่าย)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -