ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ไดทำการจัดประชุมตามคู่มือการปฏบัติงาน รวมเจ้าหน้าที่ทั้ง4หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ไดทำการจัดประชุมตามคู่มือการปฏบัติงาน รวมเจ้าหน้าที่ทั้ง4หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่02/01/63 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ได้ทำการจัดประชุม การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก รวมเจ้าหน้าที่4หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง,กรมเจ้าท่า,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -