**** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์


**** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62 

ข่าวประชาสัมพันธ์


   -รัฐบาลเปิดให้ตรวจวัดขนาดเรือ จัดทำอัตลักษณ์ และจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ทั้งเรือที่ มีทะเบียน และเรือที่ยังไม่มีทะเบียนเรือไทย โดยให้เจ้าของเรือดำเนินการตามข้อมูล ที่ระบุไว้ในข้อความประกาศ 

***หมดเขต การยื่นขอตรวจวัดขนาดเรือ เพื่อขอจดทะเบียนเรือไทย และจัดทำอัตลักษณ์ ต่อกรมเจ้าท่า  (ภายใน วันที่ 16ธันวาคม2562)

***และ การยื่นขอหนังสือรับรอง จากกรมประมง (ภายใน วันที่ 26ธันวาคม2562)  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ****ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา**** เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแ...  137   สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   118  ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง แยกรายจังหวัด 23 จังหวัด และพิกัดภู...  117  สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565    52  ประชาสัมพันธ์เครืองมือที่ให้ใช้ทำการประมงในพื้นที่ประกาศกำหนดเป็นฤดูสัตว์น้ำมีไข...  50  ประกาศ จากการกรมเจ้าท่า เรื่อง ห้ามเรือทำการประมงบริเวณ '' เรือหลวงสุโขทัย'' ประ...  46  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และว...  41  ***ประกาศ*** จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เรื่องให้ระมัดระวังการ...  39  **ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมเกล้า** ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโ...  39  ประชาสัมพันธ์จาก !!กรมเจ้าท่า!!   24


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -