การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet และ infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้าท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet และ infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้าท่าเทียบเรือประมง 

การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fi...


ประชาสัมธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet และ infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้าท่าเทียบเรือประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -