ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม การจัดประชุมผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ประก...


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมง เรื่อง ประกาศกรมประมงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง เข้า-ออกเรือประมง และการกำหนดรูปแบบ ระยะเวลา และวิธีการส่งสมุดบันทึกทำการประมงในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -