กิจกรรม การจัดประชุมผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ประกอบการแพปลา และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


กิจกรรม การจัดประชุมผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ประกอบการแพปลา และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม การจัดประชุมผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ประก...


วันที่ 04พ.ย.2560 เวลา09.30 น.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก เรือประมงประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดประชุม ผู้ประกอบการเรือประมง  ผู้ประกอบการแพปลา ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ  เรื่อง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก เรือประมงประจวบคีรีขันธ์ โดยมี น.ต.จักรกฤษณ์  หงษา  ผช.หน.ศคค.๑๒  เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -