ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) จังหวัดเชียงราย

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) จังหวัดเชียงราย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-03  |   ข่าววันที่: 2021-03-02 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ครั้งที่๒/๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้ชี้แจงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและบูรณาการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการติดตามผลจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง (MRC) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเชิงนิเวศ (EAFM) และโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527