ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อฯ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ประธานคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการหน่วยขุดลอกฯ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดิน ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ลำ ภายในวงเงินทั้งสิ้น 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ณ.ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  261   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  221   เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022    200  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  198  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   193  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  175  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  173  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  151  “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย   150  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ