ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2017-08-23  |   ข่าววันที่: 2017-08-22 |  อ่าน: 319 ครั้ง
 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 

กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (3,767)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (3,587) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,819) cpue.. (1,608) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,252) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (1,146) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (1,056) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (1,045) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (953) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (902) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (887) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (871) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (868) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (816) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (744) FMD 60.. (738) zoning.. (722) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (697) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (649)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527