กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา -19

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา -19 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-07  |   ข่าววันที่: 2021-01-07 |  อ่าน: 246 ครั้ง
 

ตามคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ประชุมของจังหวัดพะเยา มีมติให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องการการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา -19  นั้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 64 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาตามแผนการ Big cleaning day จังหวัดพะเยา บริเวณ สำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา,สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ,โรงเพาะฟักและห้องปฏิบัติการให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม .. (243)   ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช.. (223)  ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา.. (222)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง และโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนป.. (220)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (211)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (211)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพะเยา .. (185)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา.. (150)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกำจัดวัชพืชบ่อพักน้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา.. (139)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตายในกว๊านพะเยา.. (128)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527