กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา -19

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา -19 ตามคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ประชุมของจังหวัดพะเยา มีมติให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องการการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา -19  นั้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 64 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาตามแผนการ Big cleaning day จังหวัดพะเยา บริเวณ สำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา,สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ,โรงเพาะฟักและห้องปฏิบัติการให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  293   บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   282  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  274  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  236  เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเร...  212  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  183  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “The Ecosystem Approach to Fisheries Management for Meko...  166  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  163  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี...  158  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ