ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ได้นำชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เข้าไปฝึกสอนนายทหารภายในค่ายมณฑลทหารบกที่ 34

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ได้นำชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เข้าไปฝึกสอนนายทหารภายในค่ายมณฑลทหารบกที่ 34 วันที่ 25-29 ธันวาคม 2563 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางโสภิศ จตุรงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ และนายพงศกร น้อยมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้นำทีมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำฯ เข้าไปฝึกสอนนายทหารภายในค่ายมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังจากการปลดเกณฑ์ทหาร และเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พลทหารสามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ได้นำชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (mobile hatchery) จำนวน 1 ชุด พร้อมได้นำพ่อแม่พันธุ์ปลาไนไปเพาะพันธุ์ (พ่อ 6 แม่ 4) ในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   221   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  186  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  168  ร่วมประชุมหารือแนวทาง และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบ...  164  ร่วมหว่านปอเทือง พื้นที่จำนวน ๑๑ ไร่  ตามโครงการปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...  157   เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022    155  โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง    144  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมออกหน่วยบริการคลีนิคเกษตรในพระราชานุเคราะห์ ส...  132  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  119  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ