ขนย้ายปลาเทพา และปลาบึกเพื่อนำมาเพาะพันธุ์

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ขนย้ายปลาเทพา และปลาบึกเพื่อนำมาเพาะพันธุ์ วันที่ 9 และ 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา รับปลาบึกและปลาเทพาจาก วังปลาบึก ของอดีตท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรประมง นาย เสน่ห์ ผลประสิทธิ์โดยได้รับการประสานความร่วมมือในการเตรียมปลาเพื่อขนย้าย จากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย (นายสุภาพ แก้วละเอียด) ในการขนย้าย และลำเลียงปลาในครั้งนี้ เป็นปลาบึกพ่อแม่พันธุ์ ขนาด ๒๐-๔๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ตัว ปลาเทพาพ่อแม่พันธุ์ ขนาด ๑๐-๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๘ ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   221   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  186  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  168  ร่วมประชุมหารือแนวทาง และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบ...  164  ร่วมหว่านปอเทือง พื้นที่จำนวน ๑๑ ไร่  ตามโครงการปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...  157   เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด เดิน-วิ่ง Olympic Day 2022    155  โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง    144  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมออกหน่วยบริการคลีนิคเกษตรในพระราชานุเคราะห์ ส...  133  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  119  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ