นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา และนายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด ร่วมปลูกต้นสารภี ต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมสรุปรายงานโครงการ MRCS ประจำปี ๒๕๖๓

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา และนายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด ร่วมปลูกต้นสารภี ต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมสรุปรายงานโครงการ MRCS ประจำปี ๒๕๖๓  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-18  |   ข่าววันที่: 2020-11-13 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

วันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมประชุมสรุปรายงานโครงการ MRCS ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ทั้งนี้ นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา และนายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด ร่วมปลูกต้นสารภี ต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา ณ หน้าศาลาหลวงพ่อปากอิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม .. (241)   ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา.. (222)  ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช.. (220)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง และโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนป.. (216)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (207)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (207)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพะเยา .. (184)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา.. (150)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกำจัดวัชพืชบ่อพักน้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา.. (138)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตายในกว๊านพะเยา.. (127)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527