ประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-27  |   ข่าววันที่: 2020-08-26 |  อ่าน: 588 ครั้ง
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ร่วมกับหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา และสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เข้าประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยาในปีงบประมาณ 2564 โดยมติที่ประชุม ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมติเห็นชอบในการขุดลอกในเขตพื้นที่บ้านสันหนองเหนียวและบ้านร่องไฮโดยเห็นว่าการขุดลอกได้เกิดประโยชน์ทำให้เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยาและสามารถทำการประมงได้มากขึ้นมีผลผลิตสัตว์น้ำมีความหลากหลายส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการทำประมงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ผลผลิตทางการประมง และแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาเพื่อประกอบการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม .. (241)   ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา.. (222)  ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช.. (220)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง และโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนป.. (218)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (208)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (208)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพะเยา .. (185)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา.. (150)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกำจัดวัชพืชบ่อพักน้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา.. (139)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตายในกว๊านพะเยา.. (127)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527