ประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ร่วมกับหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา และสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เข้าประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยาในปีงบประมาณ 2564 โดยมติที่ประชุม ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมติเห็นชอบในการขุดลอกในเขตพื้นที่บ้านสันหนองเหนียวและบ้านร่องไฮโดยเห็นว่าการขุดลอกได้เกิดประโยชน์ทำให้เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยาและสามารถทำการประมงได้มากขึ้นมีผลผลิตสัตว์น้ำมีความหลากหลายส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการทำประมงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ผลผลิตทางการประมง และแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาเพื่อประกอบการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  294   บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   283  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  275  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  241  เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเร...  221  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  188  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “The Ecosystem Approach to Fisheries Management for Meko...  169  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  164  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  142  เข้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกร...  137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ