การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ประจำปี 2563

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ประจำปี 2563  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-19  |   ข่าววันที่: 2020-08-13 |  อ่าน: 315 ครั้ง
 

วันที่ 13-14 สิงหาคม 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ณ ห้องปฏิบัติการยาและสารเคมีตกค้าง ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับตรวจยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง ของหน่วยตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของหน่วยรับรอง กมป. ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 จากคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 พระนครศรีอยุธยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ คือ 
1. นางศิริรัตน์ โลหะกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
2. นางสาวสุทธาทิพย์ มาฟู นักวิทยาศาสตร์ 
3. นางสาวนลพรรณ วงค์ถา ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการจ้างเหมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม .. (241)   ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา.. (222)  ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช.. (220)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง และโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนป.. (218)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (208)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (208)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพะเยา .. (185)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา.. (150)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกำจัดวัชพืชบ่อพักน้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา.. (139)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตายในกว๊านพะเยา.. (127)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527