การตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

การตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-18  |   ข่าววันที่: 2020-03-18 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 >>ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) มีภารกิจและรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ จาก โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   รายการทดสอบที่ให้บริการ มีดังนี้

 1.1 Chloramphenicol ทดสอบด้วยเครื่อง Microtitreplate reader ตามวิธี Modified method based on Chloramphenicol. ELISA test kit. 5019 CAP [21] 07.10 
1.2 กลุ่ม Fluoroquinolones ทดสอบด้วยเครื่อง Microtitreplate reader ตามวิธี Method based on Fluoroquinolones ELISA (Generic test) 5101 FLQ [12] 02.12
 1.3  Oxolinic acid ทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธี In-house method based on AOAC Vol. 74, No.4.
 1.4 กลุ่ม Tetracycline (Tetracycline, Oxytetracycline, Chlortetracycline) ทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธี In-house method based on official methods of analysis of AOAC international 19th ed., 2012

โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานตรวจวิเคราะห์ทดสอบ คือ นางสาวสุทธาทิพย์  มาฟู นักวิทยาศาสตร์  และนางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการจ้างเหมา 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (2,775)  ประวัติศูนย์.. (2,688) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,402) cpue.. (1,225) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (931) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (868) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (806) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (796) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (711) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (657) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (632) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (622) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (603) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (562) zoning.. (561) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (558) FMD 60.. (556) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (508) เงินทุนหมุนเวียน60.. (487)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527