การตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


การตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 >>ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) มีภารกิจและรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ จาก โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   รายการทดสอบที่ให้บริการ มีดังนี้

 1.1 Chloramphenicol ทดสอบด้วยเครื่อง Microtitreplate reader ตามวิธี Modified method based on Chloramphenicol. ELISA test kit. 5019 CAP [21] 07.10 
1.2 กลุ่ม Fluoroquinolones ทดสอบด้วยเครื่อง Microtitreplate reader ตามวิธี Method based on Fluoroquinolones ELISA (Generic test) 5101 FLQ [12] 02.12
 1.3  Oxolinic acid ทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธี In-house method based on AOAC Vol. 74, No.4.
 1.4 กลุ่ม Tetracycline (Tetracycline, Oxytetracycline, Chlortetracycline) ทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธี In-house method based on official methods of analysis of AOAC international 19th ed., 2012

โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานตรวจวิเคราะห์ทดสอบ คือ นางสาวสุทธาทิพย์  มาฟู นักวิทยาศาสตร์  และนางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการจ้างเหมา 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  271   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  246  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   208  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  204  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  187  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  184  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  182  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  170  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  163  “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย   161


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ