การตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

การตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-18  |   ข่าววันที่: 2020-03-18 |  อ่าน: 421 ครั้ง
 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 >>ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) มีภารกิจและรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ จาก โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   รายการทดสอบที่ให้บริการ มีดังนี้

 1.1 Chloramphenicol ทดสอบด้วยเครื่อง Microtitreplate reader ตามวิธี Modified method based on Chloramphenicol. ELISA test kit. 5019 CAP [21] 07.10 
1.2 กลุ่ม Fluoroquinolones ทดสอบด้วยเครื่อง Microtitreplate reader ตามวิธี Method based on Fluoroquinolones ELISA (Generic test) 5101 FLQ [12] 02.12
 1.3  Oxolinic acid ทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธี In-house method based on AOAC Vol. 74, No.4.
 1.4 กลุ่ม Tetracycline (Tetracycline, Oxytetracycline, Chlortetracycline) ทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธี In-house method based on official methods of analysis of AOAC international 19th ed., 2012

โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานตรวจวิเคราะห์ทดสอบ คือ นางสาวสุทธาทิพย์  มาฟู นักวิทยาศาสตร์  และนางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการจ้างเหมา 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม   (244)   ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ... (225)  ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช  (224)  ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา  (223)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (212)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (212)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพ... (185)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจาก... (151)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจื... (140)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตา... (129)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527