การสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

การสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 554 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 >>เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ได้เดินทางไปดำเนินการโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง เพื่อสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง พระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเฟือง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทำนบดิน สูง 9 เมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 95 เมตร ความจุ 40,000 ลบ.ม. ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ โดยการลากอวน ลงข่าย ชั่งวัดขนาดปลา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้คำแนะนำเรื่องการทำกองฟางผสมปุ๋ยหมักเพื่อเป็นอาหารเสริมให้ปลาในอ่าง การดูแลสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และวิธีการใช้อวนล้อมจับปลาการเลือกใช้ข่ายขนาดต่าง ๆ ในกรณีเปิดอ่างนำปลามาบริโภคในหมู่บ้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม   (246)   ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช  (225)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ... (225)  ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา  (223)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (215)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา... (215)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพ... (186)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจาก... (151)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจื... (141)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตา... (129)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527