การสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


การสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 >>เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ได้เดินทางไปดำเนินการโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง เพื่อสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง พระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเฟือง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทำนบดิน สูง 9 เมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 95 เมตร ความจุ 40,000 ลบ.ม. ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ โดยการลากอวน ลงข่าย ชั่งวัดขนาดปลา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้คำแนะนำเรื่องการทำกองฟางผสมปุ๋ยหมักเพื่อเป็นอาหารเสริมให้ปลาในอ่าง การดูแลสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และวิธีการใช้อวนล้อมจับปลาการเลือกใช้ข่ายขนาดต่าง ๆ ในกรณีเปิดอ่างนำปลามาบริโภคในหมู่บ้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสุทิ...  271   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  229  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   205  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชล...  202  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  184  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  177  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  159  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  158  “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย   157  เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...  156


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ