การสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

การสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 >>เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ได้เดินทางไปดำเนินการโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง เพื่อสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ (จัดทำ CPUE) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง พระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเฟือง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทำนบดิน สูง 9 เมตร กว้าง 8 เมตร ยาว 95 เมตร ความจุ 40,000 ลบ.ม. ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ โดยการลากอวน ลงข่าย ชั่งวัดขนาดปลา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้คำแนะนำเรื่องการทำกองฟางผสมปุ๋ยหมักเพื่อเป็นอาหารเสริมให้ปลาในอ่าง การดูแลสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และวิธีการใช้อวนล้อมจับปลาการเลือกใช้ข่ายขนาดต่าง ๆ ในกรณีเปิดอ่างนำปลามาบริโภคในหมู่บ้าน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (2,775)  ประวัติศูนย์.. (2,688) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,402) cpue.. (1,225) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (931) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (868) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (806) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (796) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (711) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (657) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (632) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (622) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (603) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (562) zoning.. (561) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (558) FMD 60.. (556) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (508) เงินทุนหมุนเวียน60.. (487)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527