ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 479 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 >>โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด)ได้นำนักเรียนมาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) โดยมี นางโสภิศ จตุรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง และนายพงศกร น้อยมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยปลาลงสู่กว๊านพะเยา ตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ภายใต้กิจกรรม .. (243)   ร่วมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์น้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลากินพืช.. (223)  ลงเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และเก็บตัวอย่างน้ำในกว๊านพะเยา.. (222)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง และโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนป.. (220)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (211)  ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (211)  ปฐมบทแห่งการก่อกำเนิดกว๊านพะเยา พรรณไม้น้ำ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ กว๊านพะเยา .. (185)  จัดเก็บข้อมูล CPUE และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา.. (150)  หน่วยขุดลอก และกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ร่วมกำจัดวัชพืชบ่อพักน้ำภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา.. (139)  ลงพื้นที่กว๊านพะเยาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและปลา จากการแจ้งของประชาชนว่าพบเห็นปลาตายในกว๊านพะเยา.. (128)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527