ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย 

ข่าวกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 >>โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด)ได้นำนักเรียนมาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) โดยมี นางโสภิศ จตุรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง และนายพงศกร น้อยมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเ...  269   ร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเ...  218   กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงปังค่าด้านประมง   201  ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"   184  การประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง CPUE ครั้งที่ 2/2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่...  173  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   173  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565   158  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้ให้ความรู้ด้านการประมง แก่นักเรี...  158  ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของหน่วยขุดลอก...  156  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ