ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ้ำ)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ้ำ)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 20 ครั้ง
 

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563>> โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ้ำ) สังกัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน  76 คน และอาจาร์ย ผู้ควบคุม 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) โดยมี นายพงศกร  หมึกสม เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เป็นผู้ให้ความรู้และนำเยี่ยมชม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (2,775)  ประวัติศูนย์.. (2,688) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,402) cpue.. (1,225) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (931) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (868) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (806) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (796) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (711) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (657) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (632) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (622) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (603) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (562) zoning.. (561) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (558) FMD 60.. (556) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (508) เงินทุนหมุนเวียน60.. (487)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527