ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการปกครอง

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการปกครอง  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-06-11  |   ข่าววันที่: 2019-05-30 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.โดยวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี  รุ่นที่ ๗๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๖ คน ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) และได้เข้ารับอบรมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดภาคเหนือกับทางศูนย์ ฯ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (4,024)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่ายประจำเดือน เมษายน 2564.. (3,822) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,889) cpue.. (1,756) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,310) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (1,244) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (1,115) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (1,112) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (1,013) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (965) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (944) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (934) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (932) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (883) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) FMD 60.. (784) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (783) zoning.. (773) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (730) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (697)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527